Malá vyvýšenina nazývaná Kopec, ležiaca na severnom konci Stupavy, oddávna priťahovala pozornosť ľudí, ktorí si tu stavali svoje sídla. Archeológovia zistili, že prvými obyvateľmi kopca boli v 4. – 1. storočí pred n. l. Kelti a  po nich Germáni. V druhej polovici 2. storočia n. l. sa na Kopci usadili Rimania. Rímski legionári sem prenikli Jantárovou cestou po bojoch na Balkáne. Široký výhľad z Kopca mal pre nich strategický vojenský význam, z tejto polohy mohli monitorovať Limes Romanus – hraničnú líniu medzi barbarikom a Rímskou ríšou. Objavená kresba ľudskej postavy  je najstaršou detskou kresbou nielen na Slovensku, ale aj v európskom meradle. Unikátny je objav fragmentu nadzemnej steny s oknom. Ide o najstaršie kompaktne zachované nadzemné murivo a okno na našom území.

Časti týchto murív boli transferované počas archeologického výskumu a v našom ateliéri boli konzervované a premiestnené na stálu podložku. Takto zabezpečené sú pripravené na prezentáciu budúcu v rámci múzea.

Viac informácií:
https://dennikn.sk/blog/1057763/rimska-stanica-v-stupave/
https://www.zahorskemuzeum.sk/archeologicky-vyskum-rimskej-stanice-v-stupave-ivan-stanik/

Zdroj pre grafiky: Vizualizácia komplexu rímskej stanice v Stupave podľa Vojtecha Ondroucha, Dolné Pomoravie v dobe rímskej, Zohor – germánske sídlisko aj pohrebisko (podľa J. Rajtára, spracoval P. Červeň), vizualizácia: Mgr. Peter Horanský

Klient: Slovenské národné múzeum
Miesto:
 Stupava, Banská Štiavnica, Bratislava
Rok: 2017
Web: www.snm.sk
Druh: 
Umelecké remeslá a reštaurovanie