Dubnická grotta s vyhliadkovou vežou je jedinečným architektonickým skvostom, ktorý sa nachádza na území Parku J. B. Magina pri Dubnickom kaštieli. Babylon, ako grottu ľudovo nazývajú, je vybudovaná z tufového a lomového kameňa a má pripomínať tajuplnú ruinu. Pozostáva z umelej jaskyne – grotty a drevenej vyhliadkovej veže s neogotickými vytrážovými oknami. V roku 1826 grottu spomína Alojz Medňanský vo svojom diele „Malebná cesta dolu Váhom“, v časti Dubnica: „Hneď pri zámku rozprestiera sa rozsiahly park s nejedným krásnym zákutím a s vežou na najkrajšej vyvýšenine, vybiehajúcej smerom k Váhu. Je ako maják dobre viditeľná z celej doliny a z nej je tak isto rozhľad po celej doline. “ V 40. rokoch 20. storočia vežu zničil požiar a celá stavba začala chátrať a spela ku zániku. Drevená veža sa vytratila z pamäte ľudí.

Našou úlohou bolo realizovať kompletnú projektovú dokumentáciu v realizačnom stupni na základe, ktorej bolo možné realizovať rekonštrukciu letohrádku s ohladom na dobové analógie.

Na tomto objekte sme realizovali výhradne projekčné práce, stavebná realizácia bola zabezpečená inak.

Klient: Mesto Dubnica nad Váhom
Miesto:
  Dubnica nad Váhom
Rok: 2007
Web: www.dubnica.sk
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom Obnova s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.