Dnešná podoba domu je výsledkom šiestich stavebných etáp a viacerých drobných stavebných úprav realizovaných počas 20. storočia. Dominujúcou stavebnou etapou vo výraze domu je baroková prestavba. V roku 1992 bolo na tento ojedinelý historický remeselnícky dom vydané demolačné rozhodnutie, ktoré bolo pokračovaním plošných asanácii historickej architektonicko – urbanistickej štruktúry v južnej časti historickej zástavby mesta, uskutočnenej koncom 80. rokov 20. storočia, v dôsledku čoho vznikla nenahraditeľná strata historicky a architektonicky cennej remeselníckej predmestskej štvrte. Spolok Banskej Štiavnica ’91 vyvinul úsilie na záchranu domu a dom odkúpil. Odvtedy postupne prebieha jeho obnova, ktorej cieľom je zachovanie a ošetrenie všetkých historických stavebných konštrukcií a architektonických detailov s dôrazom na zachovanie ich pôvodnosti.

Spoločne so Spolkom Banskej Štiavnice´91 (objednávateľ) sme sa venovali, v rôznej miere, záchrane domu od roku 2000.

Klient: Spolok Banskej Štiavnice ´91
Miesto:
 Banská Štiavnica
Rok: 2008
Druh: Architektúra, projekcia a expertízy