V rámci viacerých rokov sme realizovali rekonštrukciu a obnovu náučných chodníkov v Štiavnických vrchoch. (Sitno, Paradajs, chodník Geopark, Počúvadlo). Súčasťou boli rôzne práce na schodiskách, lávkach, tabuliach, informačnom systéme, turistických značkách, ale aj zemné a iné práce v lesnom teréne.

Klient: OOCR Banská Štiavnica
Miesto:
Banská Štiavnica
Rok: 2016-2017
Druh: 
Stolárstvo a tesárstvo