Jedná sa o návrh obnovy časti jestvujúceho historického vodného mlyna v Dvorci nad Turcom – rekonštrukcia mlynského kolesa a oprava vonkajšej časti hriadeľa. Objekt vodného mlyna bol podľa mapových záznamov postavený
pravdepodobne v 1. polovici 19. storočia. Celé prízemie mlyna a obytnej časti má zrubová konštrukciu, technologická časť mlyna má poschodie z dreveného, doskami oplášteného skeletu. Technológia mlyna je poháňaná vodným kolesom so spodným náhonom, ktorého exteriérová časť, aj keď je pod provizórnym prístreškom, bol v dezolátnom stave. Hriadeľ je na vonkajšom konci vážne zvetraný, oslabený hnilobou, rozštiepením, drží svoj tvar len vďaka tomu, že nie je zaťažený prevádzkou. Drevené lôžko, v ktorom je osadená oceľová oska hriadeľa a jeho betónový podstavec, sú síce poznačené zvetraním, ale stále vo funkčnom stave. Vnútorné aj vonkajšie koleso sa zachovalo len torzálne, na jednej tretine
svojej pôvodnej veľkosti, aj to falálne zdeštruované. Pozorovateľné sú viaceré posilňujúce príložky, ktoré mali pravdepodobne ešte počas poslednej prevádzky držať koleso pokope. Jestvujúce lopatky majú zalomený tvar, aby efektívnejšie využívali tlak prúdiacej vody. Zasunuté sú v drážkach, dodatočne vytvorených príložkami. Nosné kríže z preplátovaných hranolov sa zachovali tiež len čiastočne. Nosný systém je ku hriadeľu uchytený kónickými konkávnymi klinmi,
ktorými sa zároveň centrovala poloha kolesa voči osi otáčania. Aj z tých mála zachovaných prvkov kolesa, sa dá vyčítať jeho staršia – pôvodná konštrukcia. Vo všeobecnosti bola jednoduchšia – oblúky kolesa vyskladané len z dvoch navzájom preplátovaných vrstiev fošní, z ktorých vnútorná (hrubšia) mala plytké radiálne drážky na jednoduché ploché lopatky. Zachovali sa aj zvyšky starších nosných krížov, pravdepodobne iba fošňových (upresní sa po demontáži a rozobratí prvkov kolesa). Systém uchytenia nosných krížov ku hriadeľu klinovaním aj samotný hriadeľ sú pravdepodobne pôvodné. Mlynské koleso je v súčasnosti kryté dodatočnou pultovou strieškou, ktorá vznikla až po ukončení aktívnej prevádzky – funkčné koleso je stále mokré a nezvykne sa preto chrániť pred zrážkami. Navrhuje sa rekonštrukcia staršieho konštrukčného riešenia – s jednoduchšími lopatkami a fošňovým nosným krížom, materiál pôvodný – SM/JD. Koleso sa zhotoví z dvoch vrstiev fošien, navzájom preplátovaných, z ktorých vnútorná (hrubšia) bude mať plytké radiálne drážky na vsunutie jednoduchých plochých lopatiek.

Klient: súkromná osoba
Miesto:
Dvorec nad Turcom (Ivančiná)
Rok: 2017
Druh: Architektúra, projekcia a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom Obnova s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.