Dnešné torzo stredovekej strážnej veže, zvanej tiež Turňa, sa nachádza nad kedysi významnou komunikáciou vedúcou malebným údolím riečky Žitavy, vo vzdialenosti 1,5 km juhovýchodne od stredu obce Jedľové Kostoľany (okr. Nitra).

V roku 2009 sme v rámci spolupráce s O.Z. Leustach realizovali nevyhnutnú statickú stabilizáciu objektu.

Klient: O.Z. Leustach
Miesto:
Jedľové Kostoľany
Rok: 2009
Druh: Hrady zámky a torzá