Pod ochranou pamiatkárov / Seriál o Piargskej bráne

Takmer 500-ročná brána ostatné roky chátrala, jej stavebné problémy vyžadovali komplexnejšie riešenie. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, vlastník objektu, pripravil obnovu brány s maximálnym dôrazom na ochranu jej pamiatkových hodnôt. Realizačnému tímu spoločnosti Obnova s.r.o. sa podarilo očistiť, ozdraviť objekt od nevhodných novodobých stavebných zásahov a materiálov na báze cementu. Zrealizovaná sanácia vlhkosti zahŕňala viacero špecializovaných riešení. Opravou prešla strecha, podbránie, inžinierske siete, kamenné detaily výzdoby fasády, štukové prvky, omietky a fasádny náter. Po obnove interiéru je posledná renesančno-baroková štiavnická brána stavebne skonsolidovaná, pripravená reprezentovať mesto a vítať jeho obyvateľov a návštevníkov.
Postupne vám prinášame časovú os s príbehmi z novo osadenej informačnej tabule na Piargskej Bráne v Štiavnici. Pre Pamiatkový úrad SR sme navrhli texty, grafiku a realizovali aj výrobu atypickú montáž. ⚜️ Celý seriál postupne na tomto odkaze: https://www.obnova.eu/tag/piargska_brana_tabula/

 

 

_