Články

Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov

Pre SPŠ S. Mikovíniho sme v rámci projektu PHARE č. 2003-004-995-03-11-7:…

Biologické napadnutie a degradácia fasád

Zúčastnili sme sa semináru „Biologické napadnutie a degradácia…

How to use the newest technologies in cultural heritage?

Zúčastnili sme sa medzinárodného workshopu a semináru: How…

Prezentácia múzejných zbierok prostredníctvom globálnych sietí

Michal Hrčka bol prednášajúci na seminári „Prezentácia…

Fórum konzervátora 2005

Zúčastnili sme sa na akcii Fórum konzervátora 2005, Slovenská…

Vápno & Vápenné technológie pri obnove pamiatok

V septembri sme boli spoluorganizátormi medzinárodného workshopu…

Lehmbauwand – Earth Walls

Michal Hrčka a Pavel Fabian boli prednášajúcimi a lektorom…

Workshop: Poznajme a zachráňme európske hrady

Zúčastnili sme sa na workshope organizovaného na hrade Cimburk…

Workshop: Murovanie klenieb

Michal Hrčka a Pavel Fabián boli lektormi na workshope organizovaného…