Články

Workshop: Poznajme a zachráňme európske hrady

Zúčastnili sme sa na workshope organizovaného na hrade Cimburk…

Workshop: Murovanie klenieb

Michal Hrčka a Pavel Fabián boli lektormi na workshope organizovaného…

Seminár: Ochrana kultúrneho dedičstva VII, SNK Martin

Zúčastnili sme sa semináru Ochrana kultúrneho dedičstva…

Workshop: historické omietky

Náš zamestnanec bol lektor na Workshope (dielni) zameranom…

Omietka – ochrana a krása architektúry

Zúčastnili sme sa na odbornom kolokviu v rámci výstavy Nostalgia…

Restaurování a ochrana památek v Krnove

Zúčastnili sme sa medzinárodnej dvojdňovej konferencie: Restaurování…

Seminár: Amis

Zúčastnili sme sa semináru o počítačovom systéme spracovania…

Generácia pre tretie tisícročie

Zúčastnili sme sa diskusného fóra - Generácia pre tretie…

Seminár: sanácie omietok

Zúčastnili sme sa semináru na tému sanácie omietok, organizátor…