Pripravujeme projekt od úvodnej konzultácie zámeru, kúpy nehnuteľnosti, cez prípravné dokumentácie, štúdie a komplexné projektové dokumentácie, až po autorský dozor a koordináciu pri realizácii.

Expertízy a posudky

 • expertíza v oblasti tradičného stavitelstva
 • pasport stavby s navrhnutým postupom obnovy,
 • zhodnotenie konzervácie a obnovy pamiatok a zbierok
 • výtvarné návrhy a výskumy
 • navrh na obnovu pamiatky
 • poradenstvo

Projektová a pred projektová činnosť

 • architektonická a urbanistická štúdia
 • priestorová analýza
 • projekt pre ohlásenie stavby
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • výrobná dokumentácia

Profesie

 • statický posudok a pasport
 • projekt zdravotechniky a vykurovania
 • projekt elektroištalácie a štrukturovaná kabeláž
 • výtvarné návrhy a výskumy
 • projekt organizácie výstavby (POV)