Články

Exponovaný strešný štít

Koncept výmeny konštrukcie krovu a krytiny Baumgartnerovho…

Schodiskový rébus

Príprava obnovy hospodárskej  budovy hradu Uhrovec vyžadovala…

Okná so „surovým“ sklom

Koncept, charakter nových konštrukcií aj stavebných detailov,…

Dubové okenné puzzle

Pred výrobou  okenných rámov a výplní hospodárskej budovy…

Námetky nesmú chýbať

Na krov Baumgantnerovho domu už pribúda strešná krytina.…

Komponenty strešnej krajiny

Štiavnická strešná krajina je fenomén. Strecha – piata…

Nová strecha – nová perspektíva pre starý dom

Obnova Baumgantnerovského domu na Námestí Sv. Trojice prechádza…

Galéria detailov

Na obnovu  originálnych strešných štítov dvorového krídla…

Bez – údržba má dôsledky

Čiernobiela fotografia Mauzólea Rakovských v Rakove zo 70.…