Články

Renesančná delikatesa

Sieťová klenba v interiéri Baumgantnerovho domu je renesančnou…

Obnova je dobrodružstvo

Je takmer isté, že obnova každého historického domu je adrenalínovým…

Nová strecha – nová perspektíva pre starý dom

Obnova Baumgantnerovského domu na Námestí Sv. Trojice prechádza…

Kvalitná secesia sa neopozerá

Secesná štýlová premena staršieho pravdepodobne barokového…