Pripravujeme projekt od úvodnej konzultácie zámeru, kúpy nehnuteľnosti, cez prípravné dokumentácie, štúdie a komplexné projektové dokumentácie, až po autorský dozor a koordináciu pri realizácii.

  • sanácia archeologických murív a stavieb hradov, zámkov a ruín iných hodnotných stavieb
  • sanácia historických klenieb a ich stabilizácia
  • posúdenie stability
  • realizácia nových klenieb a záklenkov z kameňa a tehly vrátane návrhu